Grafická verzia

Csenkyová Michaela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 245902
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: petra.csenkyova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Športový plavecký klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2019 31.12.2021
Amatérsky športovec, atletika (atletika) "Funny athletics" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.