Grafická verzia

Balážová Erika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 247333
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: krasotn@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Slovenský krasokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Funkcionár "Kraso Trenčín" bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2020 31.10.2022
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2020 31.10.2022
Funkcionár GEVORG TENNIS CLUB o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2020 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.