Grafická verzia

Benková Nina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 247358
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: krasotn@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) "Kraso Trenčín" bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2014
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy/registrácia/člen 17.5.2019
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Badminton klub M I Trenčín bez zmluvy/registrácia/člen 17.5.2019
Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Slovenský krasokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.