Grafická verzia

Ábelová Nina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 248436
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (športový aerobik) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Amatérsky športovec, gymnastika (športový aerobik) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športový aerobik) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Športový rozhodca, gymnastika (športový aerobik) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca gymnastika (gymnastika pre všetkých)

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.