Grafická verzia

Zelman Ivan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 248858
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: spf+ivan.zelman@sportnet.online
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub Handlová bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Mestský futbalový klub Baník Handlová bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Klub športovej gymnastiky Handlová bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Klub športovej gymnastiky Handlová bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.