Grafická verzia

Zelinková Laura

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 249116
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: Neuvedené
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (moderná gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) Telovýchovná jednota Slávia Technická univerzita Zvolen bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.