Grafická verzia

Vicová Katarína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 249379
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: katie6073@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, gymnastika (športová gymnastika) Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Športový rozhodca, gymnastika (športová gymnastika) Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
Športový rozhodca, gymnastika (moderná gymnastika) Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Tréner, gymnastika (moderná gymnastika) Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Katarína Vicová
IČO: 50956060
Miesto podnikania: Eisnerova 6133/19, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 28.6.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.