Grafická verzia

Peprik Šimon

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 249796
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: gymnastics@sgf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz judo bez zmluvy/registrácia/člen 31.1.2018
Amatérsky športovec, judo (judo) 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA bez zmluvy/registrácia/člen 31.1.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Klub športovej gymnastiky Handlová bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Klub športovej gymnastiky Handlová bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.9.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.