Grafická verzia

Ábel Matej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 250337
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: matejabel18@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) JACHTÁRSKY KLUB LIPTOVSKÁ MARA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2007
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2007

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.