Grafická verzia

Kubeková Darina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 251278
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: darina.kubekova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, gymnastika (moderná gymnastika) Telovýchovná jednota Rapid Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2017
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Amatérsky športovec, iný šport 1. SKI MASTERS CLUB bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.11.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.