Grafická verzia

Adamé Milan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 253570
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: milan.adame@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Slovenský zväz hádzanej bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Mestský hádzanársky klub Martin bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Tréner, hádzaná Slovenský zväz hádzanej dobrovoľník 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 9.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.