Grafická verzia

Ábelová Daniela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 255527
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zabelova@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Slovenský zväz hádzanej bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Mestský hádzanársky klub Martin bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.