Grafická verzia

Rybanský Tadeáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 256384
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tadsa18@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) 3atletik bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2019
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2019
Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2019
Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) VELOSVET cycling team Prievidza bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2019
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Slovenský zväz hádzanej bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Mestský plavecký klub Prievidza, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2020
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Hádzanársky klub Kúpele Bojnice bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.