Grafická verzia

Abaffyová Lenka

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 257636
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: akademiatanca@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia bez zmluvy/registrácia/člen 14.4.2015
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečného športu bez zmluvy/registrácia/člen 14.4.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.