Grafická verzia

Abaffyová Lenka

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 257636
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 15.10.1990
Kontaktná adresa: Výstavná 8 8/8, 94901 Nitra, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: akademiatanca@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia bez zmluvy/registrácia/člen 14.4.2015
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečného športu bez zmluvy/registrácia/člen 14.4.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.