Grafická verzia

Abdallová Samira

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 257637
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: aura.tn@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK27 7500 0000 0040 0712 3589
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.