Grafická verzia

Ádám Csaba

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 257642
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: danceattack.da@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Dance Attack bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2017
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2017
Tréner, tanečný šport (tanečný šport) Dance Attack bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2017
Tréner, tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 6.6.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 6.6.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tanečný šport (tanečný šport) 1.1.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.