Grafická verzia

Adamkovič Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 259243
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.2.1973
Kontaktná adresa: Železničiarska 1579/31, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: onuscak@kickboxing.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) Boxing club Galanta bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) Slovenský zväz kickboxu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Funkcionár, box (box) Boxing club Galanta bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.