Grafická verzia

Biganič Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 260809
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 1.bkmi@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2014
Tréner, basketbal (basketbal) 1. BASKET KLUB MICHALOVCE bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 31.8.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner basketbal (basketbal) 28.6.2014

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.