Grafická verzia

Wallenfels Samuel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 260943
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: wallenfelsam1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2013
Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) BK Považská Bystrica, s. r. o. bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.