Grafická verzia

Vaščáková Veronika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 261659
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vvascakova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy/registrácia/člen 27.11.2018
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Sabinovský florbalový klub bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) V K M STARÁ ĽUBOVŇA bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.