Grafická verzia

Zelizňák Ľuboš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 262745
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zuzana.luteranova@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) Mestský športový klub Vranov nad Topľou bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.