Grafická verzia

Adamčo Patrik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 263622
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patrikadamco@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2011
Športový rozhodca, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2011
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Športové a záujmové združenie TRNKOV bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 9.8.2011


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 27.5.2018 27.5.2021
Športový rozhodca futbal (futbal) 1.3.2019 28.2.2023
Športový rozhodca futbal (futbal) 5.6.2022 4.6.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.