Grafická verzia

Adámek Jaroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 263626
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: neuvedene@sstz.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Tréner, stolný tenis Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.2019
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Športový klub stolného tenisu Lučenec bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner stolný tenis 1.1.2018

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Jaroslav Adámek
IČO: 32623828
Miesto podnikania: Ulica špitálska 2149/35, 984 01 Lučenec, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 26.6.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.