Grafická verzia

ADAMEC Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 265879
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martin.adamec18@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 9.5.2022 30.6.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 6.6.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner ľadový hokej (ľadový hokej) 1.6.2016 30.6.2024

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Martin Adamec
IČO: 53659627
Miesto podnikania: Partizánska 708/9, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 11.3.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.