Grafická verzia

Žihlavník Ľuboš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 270534
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zihlavnik.lubos@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) Mestský futbalový klub, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany bez zmluvy/registrácia/člen 7.8.2015
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Obecný športový klub - Havran Ľubochňa bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 12.1.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 25.11.2019 31.12.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ľuboš Žihlavník
IČO: 53947134
Miesto podnikania: Bahurina 108/17, 034 91 Ľubochňa, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 14.7.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.