Grafická verzia

Adamčík Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 272663
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martin.adamcik123@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Oravan Rabča bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2011
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2013
Amatérsky športovec, iný šport Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2015
Amatérsky športovec, iný šport Slovenský zväz malého futbalu bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2015
Športový rozhodca, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu dobrovoľník 1.6.2016
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
Iný športový odborník, florbal (florbal) Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora bez zmluvy/registrácia/člen 30.5.2021
Funkcionár, florbal (florbal) Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2023 30.6.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca florbal (florbal)
Športový rozhodca florbal (florbal)
Iný športový odborník florbal (florbal) 1.9.2018
Funkcionár florbal (florbal) 18.6.2020

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Martin Adamčík
IČO: 52496872
Miesto podnikania: Radová 478/20, 029 44 Rabča, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 28.9.2023

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.