Grafická verzia

Valach Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 273221
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martin.valach@gln.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Trenčín bez zmluvy/registrácia/člen 27.5.1997
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2017
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Partizán Brezolupy bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2019
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Revel sport Trenčianske Teplice bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca florbal (florbal)
Tréner futbal (futbal) 10.12.2017 31.12.2020
Funkcionár florbal (florbal) 18.6.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.