Grafická verzia

Grolmus Marian

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 274175
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: noreply@safkst.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) "Športový Klub FIT-STAR Handlová" bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021
Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021
Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021
Funkcionár, fitnes a kulturistika (kulturistika) "Športový Klub FIT-STAR Handlová" bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021
Funkcionár, fitnes a kulturistika (kulturistika) Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021
Funkcionár, silový trojboj (silový trojboj) Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 24.1.2023
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 24.1.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.