Grafická verzia

MIHÁLIKOVÁ Alžbeta

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 275167
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@sjf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK62 5600 0000 0047 5373 2001
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) DEEP DANCE CLUB bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2018
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.