Grafická verzia

ŽILA Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 275533
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zila@mhamartin.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK34 1100 0000 0026 1439 1228
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2020 30.6.2022
Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) MHA MARTIN bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2021 30.4.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 20.6.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner ľadový hokej (ľadový hokej) 1.1.2016 30.6.2023
Funkcionár ľadový hokej (ľadový hokej) 28.4.2017

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Marek Žila
IČO: 46139354
Miesto podnikania: Ulica I. Bukovčana 849/3, 971 01 Prievidza, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.