Grafická verzia

Berdis Adrián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 276050
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adrianberdis@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL" bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2017
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) Hokejový klub Sabinov, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 19.10.2017 30.4.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.