Grafická verzia

ADAMOVE Daniel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 278160
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.4.2002
Kontaktná adresa: A. Jiráska 35, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: danieladamove@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) Hockey club Lučenec bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2011 30.4.2020
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2019 31.5.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 23.8.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca ľadový hokej (ľadový hokej)

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.