Grafická verzia

Ábel Sebastián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 278175
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: hokejbal@hokejbal.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) MHA MARTIN bez zmluvy/registrácia/člen 11.11.2011 30.4.2027
Amatérsky športovec, iný šport Hokejbalový klub Kometa Vrútky bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2012
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 8.12.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.