Grafická verzia

VAŠČURA Matúš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 278751
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE KEŽMAROK bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2017 30.4.2023
Amatérsky športovec, judo (judo) Telovýchovná jednota MLADOSŤ POPRAD bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2017
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz judo bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2017
Amatérsky športovec, iný šport Športový hokejbalový klub Poprad bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2020 30.6.2022
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2020 30.6.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 31.10.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.