Grafická verzia

ABDUL Jindřich

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 279761
Štátna príslušnosť: Česká republika
Adresa elektronickej pošty: abdul.j@seznam.cz
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HC SLOVAN Bratislava, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2016 30.4.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.