Grafická verzia

WOLF Vladimír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 282035
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vladowolf13@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK28 5600 0000 0075 2812 7001
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2003
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2004
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2005
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2006
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2007
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2008
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2010
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2012
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 14.8.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca ľadový hokej (ľadový hokej) 1.1.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.