Grafická verzia

WALA Jiří

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 282635
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jiri.lubica@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK30 0200 0000 0038 8224 7382
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2002
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2003
Športový rozhodca, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2005

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 4.9.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca ľadový hokej (ľadový hokej)
Športový rozhodca ľadový hokej (ľadový hokej) 1.1.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.