Grafická verzia

ÁBEL Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 283326
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HC TOPOĽČANY bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2009 30.4.2024
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) VLCI ŽILINA - mládež, s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2009 30.4.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.