Grafická verzia

Adame Marián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 285718
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@paraglidingpoint.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, letecké športy (motorové závesné lietanie/motorové padákové lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Amatérsky športovec, letecké športy (motorové závesné lietanie/motorové padákové lietanie) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Amatérsky športovec, letecké športy (padákové lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Amatérsky športovec, letecké športy (padákové lietanie) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Inštruktor, letecké športy (padákové lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Iný športový odborník, letecké športy (padákové lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Inštruktor, letecké športy (motorové závesné lietanie/motorové padákové lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Iný športový odborník, letecké športy (motorové závesné lietanie/motorové padákové lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2011
Inštruktor, letecké športy (závesné lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (závesné lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (závesné lietanie) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo () Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo () Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo (neveľhorské terény) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo (stredné hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo (vysoké hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor horolezectvo (, neveľhorské terény, stredné hory, vysoké hory) 16.6.2002 31.12.2018
Inštruktor horolezectvo (tradičný skialpinizmus) 2.7.2011 31.12.2019
Inštruktor letecké športy (padákové lietanie) 27.3.2016 30.4.2023
Inštruktor letecké športy (závesné lietanie) 1.1.2021 30.4.2023
Iný športový odborník letecké športy (motorové závesné lietanie/motorové padákové lietanie) 1.5.2023 30.4.2025
Inštruktor letecké športy (motorové závesné lietanie/motorové padákové lietanie) 1.5.2023 30.4.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.