Grafická verzia

Kapustík Hektor

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 286458
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adrian@kapustik.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK26 1100 0000 0026 1613 1067
Účet na sponzorský príspevok: SK26 1100 0000 0026 1613 1067

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2014
Amatérsky športovec, lyžovanie (severská kombinácia) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2021
Amatérsky športovec, lyžovanie (severská kombinácia, skoky na lyžiach, severská kombinácia) KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o. bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.