Grafická verzia

Walkiewicz Malgorzata

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 287628
Štátna príslušnosť: Poľská republika
Adresa elektronickej pošty: biuro@herba-ta.pl
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, letecké športy (závesné lietanie) Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (závesné lietanie) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.