Grafická verzia

Hierweg Karol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 287715
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: karolcok@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačný beh) Klub orientačného behu KOBRA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačný beh) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačná cyklistika) Klub orientačného behu KOBRA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačná cyklistika) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Amatérsky športovec, orientačné športy (lyžiarsky orientačný beh) Klub orientačného behu KOBRA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Amatérsky športovec, orientačné športy (lyžiarsky orientačný beh) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Amatérsky športovec, orientačné športy (presná orientácia) Klub orientačného behu KOBRA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Amatérsky športovec, orientačné športy (presná orientácia) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.12.2015
Inštruktor, lyžovanie ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie 22.12.2015 21.12.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Karol Hierweg
IČO: 51547937
Miesto podnikania: Miloslavovská 332/42, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 3.1.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.