Grafická verzia

Varnica Tomislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 287830
Štátna príslušnosť: Chorvátska republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačný beh) ŠK Farmaceut Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačný beh) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačná cyklistika) ŠK Farmaceut Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016
Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačná cyklistika) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016
Amatérsky športovec, orientačné športy (lyžiarsky orientačný beh) ŠK Farmaceut Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016
Amatérsky športovec, orientačné športy (lyžiarsky orientačný beh) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016
Amatérsky športovec, orientačné športy (presná orientácia) ŠK Farmaceut Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016
Amatérsky športovec, orientačné športy (presná orientácia) Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.