Grafická verzia

Zelinová Lucia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 287884
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lzelinova28@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2010 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub vodných športov CARETA pri Technickej univerzite vo Zvolene bez zmluvy/registrácia/člen 11.4.2018
Športový rozhodca, potápačske športy (plutvové plávanie) Zväz potápačov Slovenska bez zmluvy/registrácia/člen 14.11.2018
Športový rozhodca, potápačske športy (plutvové plávanie) VODNÝ SVET ZVOLENA bez zmluvy/registrácia/člen 14.11.2018
Amatérsky športovec, potápačske športy (plutvové plávanie) Zväz potápačov Slovenska bez zmluvy/registrácia/člen 14.11.2018
Amatérsky športovec, potápačske športy (plutvové plávanie) VODNÝ SVET ZVOLENA bez zmluvy/registrácia/člen 14.11.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 29.11.2010


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 29.11.2010
Športový rozhodca potápačske športy (plutvové plávanie) 18.4.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.