Grafická verzia

ZELISKA Lukáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 291054
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: hokejbal@hokejbal.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) Hokejový klub Martin bez zmluvy/registrácia/člen 3.7.1997 30.4.2023
Amatérsky športovec, iný šport Turčianska hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2013
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2013

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 15.1.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.