Grafická verzia

870806 Stanislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 291640
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 6.8.1987
Kontaktná adresa: Veltlínska 4, 902 03 Pezinok, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, softbal (softbal) Slovenská softballová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.