Grafická verzia

Remeta Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 291730
Štátna príslušnosť: Česká republika
Dátum narodenia: 12.9.1966
Kontaktná adresa: Vihorlatská 0/3, 08001 SK0417524140
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.