Grafická verzia

Bachleda Daniel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 291840
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bachleda.daniel@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2000
Iný športový odborník, futbal (futbal) FK Inter Bratislava a. s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 11.7.2000
Amatérsky športovec, futbal (futbal) 1. FC TATRAN, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2000
Amatérsky športovec, futbal (futsal) 4FSC, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2014

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.7.2014 30.6.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Daniel Bachleda
IČO: 48278122
Miesto podnikania: Drieňová 71/11, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 6.11.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.