Grafická verzia

BÁLEK Marko

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 296602
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) 1. KŠK Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2021
Amatérsky športovec, florbal (florbal) ŠK JUVENTA Žilina, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2021 30.6.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.