Grafická verzia

Brindzko Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 296637
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: marcela.brindzkova@unipo.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) 1. FC TATRAN, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2016
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 27.10.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.